سخن امام راحل(س) با هواداران منافقین: ای مغزهای پوسیده! ای انسان های از بین رفته! بیدار بشوید یک قدری

سخن امام راحل(س) با هواداران منافقین: ای مغزهای پوسیده! ای انسان های از بین رفته! بیدار بشوید یک قدری

پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت امام خمینی(س): غصه می خورید که چرا اعدام می کنند.

کی ها را اعدام کردند؟

برای کی غصه می خورید؟

خوب اینهمه [را]آنهائی که با ما مخالفند می گویند.

آن مخالفین می گویند من هم امر کرده ام.

آنها می گویند که یک بچه دوازده ساله را، آنها می گویند یک زن حامله را.

والا نه بچه دوازده ساله اعدام می شود و نه زن حامله اعدام می شود.

این چه حرف هائی است که شما می زنید؟

چرا کمک می کنید به استعمار؟

ای مغزهای پوسیده! ای انسان های از بین رفته! بیدار بشوید یک قدری.

چرا اینطور بحث می کنید؟

چه شده شما را که اسلام را تخطئه می کنید؟

جوان های ما بیدار بشوید.

 

صحیفه نور،جلد 10،صفحه 83

بیانات امام خمینی(ره) در دیدار با گروه امداد تهران

مورخ:1358/08/08