اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی در برابر اجانب شرق وغرب

اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی در برابر اجانب شرق وغرب

 اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی در برابر اجانب شرق وغرب

 

پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت امام خمینی(س): اسلام و مذهب مقدس_جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها، چه راستی و چه چپی، و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن، اجانب نمیتوانند به نحوی که دلخواه آنها است،با کشور های اسلامی و خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن ها است که با نیرنگ های مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند ،گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت و گاهی از طریق احزاب انحرافی.

 

صحیفه نور، جلد 1، صفحه 228

نامه گروهی از مردم  به امام در رابطه با حملات مارکسیست ها به اسلام و روحانیت و به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

مورخ : 1356/05/05