رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي : عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه‌ی اصلی ما در سازمان جهاد کشاورزی است

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي :   عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه‌ی اصلی ما در سازمان جهاد کشاورزی است

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه‌ی اصلی ما در سازمان جهاد کشاورزی است.

 

اسكندر زند، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت امام خمینی(س) اظهار کرد: برنامه‌ی اصلی ما در سازمان جهاد کشاورزی، پیگیری منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عملی کردن اقتصاد مقاومتی است و در این راه برنامه‌هایی نیز جهت پشتیبانی داریم.

 

معاون وزیر با اشاره به تاریخچه‌ی تشکیل جهاد کشاورزی عنوان کرد: جهاد کشاورزی، نهادی برخواسته از بطن انقلاب است و در این نهاد باید روح جهاد حاکم باشد و امیدواریم با حضور دوستان جهادی توفیقاتی نیز در این زمینه کسب کنیم.