ویدیو : ادای احترام روسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان تهران به مقام شامخ امام خمینی (س)