ویدیو :ادای احترام ائمه جمعه سراسر کشور به مقام شامخ امام خمینی (س)