ادای احترام سازمان ثبت احوال کشور به مقام شامخ امام راحل (س)