ویدیو : ادای احترام جمعی از علما و اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مقام امام راحل (س)