ویدئو : ادای احترام سازمان اوقاف و اومر خیریه به مقام شامخ امام راحل (س)