ادای احترام شیعیان اندونزیایی به مقام شامخ امام خمینی (س)