این یکی از اموری است که من نگرانش هستم ...

این یکی از اموری است که من نگرانش هستم ...

پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت امام خمینی(س): از مکائر شیطان این است که انسان راهی توجه می دهد به اینکه خوب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت است، خوب انشاءالله وقتی پیر شدی، آنوقت جبران کنی کارها را. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را، شده است. اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف میشود و هم آن درختی که در دل انسان شیطانی کاشته است قوی می شود و آن درخت قوی را نمیشود با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقایان هم باید نگران باشند. و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و آنها را تخدیر کنند از دنیا.

 

صحیفه نور،جلد 18،صفحه 45

بیانات امام خمینی(ره) در جمع نمایندگان مجلس خبرگان

مورخ:1362/04/28

مطالب مرتبط: